پیشگیری از خودکشی

پیشگیری از خودکشی به هر تلاشی از سوی سازمان‌ها، دولت‌ها، مراکز بهداشت روانی، اتحادیه‌ها، متخصص، شهروندان و هر شخصی برای کاهش میزان خودکشی گفته می‌شود. از جمله روش‌های نامستقیم پیشگیری از خودکشی می‌توان به این موارد اشاره نمود: الف- درمان نشانه‌های روانی و روانی-جسمی افسردگی. ب- بهبود روش‌های مقابله با بحران در افرادی که به شدت در فکر خودکشی به سر می‌برند. پ- کاهش شیوع کاراهایی که منجر به برانگیختن افکار خودکشی در فرد می‌شوند. ت- امید دادن به افراد مبنی بر اینکه پس از مشکلاتی که پشت سر گذاشته‌اند یا در حال حاضر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، زندگی بهتر خواهد شد. این تلاش‌ها می‌بایستی هم در زمینه روان‌شناختی و هم دارویی در کنار آگاهی‌دهی عمومی و ارتقاء سطح بهداشت روانی عمومی صورت پذیرند.

03/05/1398

رفتار و کلام ما در ملاقات با افراد سوگوار

مواجهه با فرد سوگوار براي همه ما دشوار است. مهمترین چیز حضور و همدلی و حمایت ماست.
07/01/1398

بازی های آنلاین مشوق رفتارهای آسیب رسان و خودكشی

19/12/1397

راهنمای عمومی پیشگیری از خودکشی

افكار و رفتار خودكشي فرآيندهاي پيچيده اي هستند كه دامنه آنها از افكار خودكشي تا برنامه ريزي و اقدام به آن و مرگ در اثر خودكشي گسترده است .
19/12/1397

مراقبت از عضو خانواده پس از درمان

رفتارهای خودکشی آميزه ای از احساسات پيچيده را در اعضای خانواده فردی که اقدام به خودکشی کرده است، بر می انگيزد . راهنمای حاضر به همين منظور برای شما طراحی شده است .
19/12/1397

راهبردهای پیشگیری از خودکشی

خودكشي معضلي جهاني در حيطه سلامت عمومي است كه اغلب از سوي سياستگذاران ناديده گرفته ميشود به طوريكه بسياري از كشورها فاقد راهبردي جامع براي پيشگيري از خودكشي هستند.
19/12/1397

راهنمای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شاغل در بخش اورژانس

بخش اورژانس نقطه آغاز ارائه خدمات پزشکی به افرادی است که تحت فشارهای روانی بوده و یا اقدام به خودکشی کردهاند.