قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

کلاس های موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

۰۲/۰۴/۱۳۹۶

همه گیر شناسی ایران دکتر افرین موقر

برای دانلود همه گیر شناسی ایران دکتر افرین موقر کلیک کنید
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

ارزیابی و طبقه بندی روان شناختی فصل ۷

برای دانلود ارزیابی و طبقه بندی روان شناختی فصل ۷ کلیک کنید
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

درس وسواس فصل ۹

برای دانلود درس وسواس فصل ۹ کلیک کنید
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

تحقیق در نابهنجاری فصل ۶

برای دانلود تحقیق در نابهنجاری فصل ۶ کلیک کنید
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

الگوی زیست پزشکی فصل ۳

برای دانلود الگوی زیست پزشکی فصل ۳ کلیک کنید
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

درس روان تنی

برای دانلود درس روان تنی کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

درس روان پویایی فصل ۴

برای دانلود درس روان پویایی فصل ۴ کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

درس آسیب شناسی شناختی

برای دانلود درس آسیب شناسی شناختی کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

اضطراب

برای دانلود درس اضطراب کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

hysterical Disorder

برای دانلود hysterical Disorder ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

درس آخر ناصرخسرو

برای دانلود درس آخر ناصر خسرو ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

حس احشایی و تنی

برای دانلود حس احشایی و تنی ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

دستگاه چشایی و بویایی

برای دانلود دستگاه چشایی و بویایی ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

دقت و توجه

برای دانلود درس دقت و توجه ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

هیجان

برای دانلود درس هیجان ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

روانشناسی فیزیولوژیک فصل یک

برای دانلود روانشناسی فیزیولوژیک فصل یک ” کلیک کنید”
۰۲/۰۴/۱۳۹۶

دستگاه حرکتی

برای دانلود دستگاه حرکتی” کلیک کنید”
۲۰/۱۰/۱۳۹۵

چرخه های زیستی

۲۰/۱۰/۱۳۹۵

حس شنوایی