جلسات آموزشی

30/01/1396

ابراز وجود و جرات مندی

جرات مندی چیست؟ بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب یک رفتار بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتا صریح افکار و احساسات است […]
25/12/1395

تفکر نقاد

تفکر نقادانه (یا Critical Thinking) حالتی از فکر کردن دربارهٔ هر موضوع، محتوا یا مسئله است که فرد در آن، کیفیت تفکر خود را با بر عهده گرفتن ساختارهای درونی تفکر و اعمال استانداردهای عقلانی بر روی آن‌ها بهبود می‌بخشد.
23/12/1395

ارتباط موثر

ارتباط موثر، رابطه‌ای است که در آن، طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند. می تواند کلامی یا غیرکلامی باشد.
23/12/1395

برقراری روابط بین فردی

مهارت روابط بین فردی نوعی مهارت ارتباطات اجتماعی است که عدم وجود آن منجر به فقدان سلامت اجتماعی خواهد شد.