قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
عنوان تستی برای متن
08/10/2020
شفقت درمانی CFT
13/07/2021

برای ایجاد تغییر در مخاطب خود از شرایط نا مناسب به موقعیت مطلوب تر خوب است:

مخاطب ما برای رسیدن به شرایط مطلوب تر از نظر روانی نیاز دارد تغییراتی را در رفتار و شیوه زندگی خود ایجاد نماید. این میتواند از روش خوبیدن، غذا خوردن، ورزش کردن، دارو مصرف کردن، تا خودداری از سوء مصرف مواد باشد. برای اینکه در مخاطب خود انگیزه لازم برای تغییر ایجاد کنیم لازم است مراحلی در مصاحبه با وی در نظر بگیریم.

ابتدا لازم است از روش “گوش دادن فعال” که لازمه مصاحبه با مراجع است استفاده کنیم. با دقت به گفته های بیمار گوش می کنیم تا درک بهتری از نظرات، دیدگاهها، نگرش های وی بدست اوردیم. همچنین با احساسات وی آشنا شویم.

مخاطب نیاز دارد که نظرات و احساسات وی درک شده و با وی همدلی شود. از سوی دیگر به نظرات و احساسات مراجع باید به دیده تجسس برای درک بهتر وی نگاه نمود و کاوش کرد. لازم است همزمان با درک بهتر مراجع نسبت به نظرات و گرایش های وی و تمایلاتش قضاوت و داوری ننمود. با برقراری چنین رابطه ای میتوان به سطح مطلوبی از اعتماد میان درمانگر و مراجع دست یافت.

با برقراری رابطه درمانی آکنده از همدلی و اعتماد، شرایط برای تجزیه و تحلیل شرایط نا مطلوب و عوارض آن

در زندگی مخاطب فراهم میشود. شرایط نا مطلوبی که منجر به رنج وی مبشود و مرجعه خواهان ایجاد تغییر در آن است هر چند که با مقاومت و تردید و دو دلی فراوان مواجه خواهد شد. چنین انالیزی میتواند نکات تاریک و ناگوار زندگی فعلی مخاطب را روش و رهیافت خروج از آن را تا حدی روش نماید. در کنار کاوش شرایط فعلی روشن نمودن ابعاد و چشم اندازی از شرایط مطلوب در آینده نزدیک در مخاطب میتوان انگیزه مناسبی ایجاد نمود. انگیزه مقوله است که از درون مراجع باید بجوشد و جوانه بزند. از بیرون نمیتوان به وی انگیزه تغییر را تزریق نمود. از این رو تهییج وی به تغییر و ترغیب وی به هر روشی منجر به شکست و ناکامی درمانگر و مراجع خواهد شد.

در مسیر تغییر مراجع با تردید و مقاومت های متفاوتی روبرو خواهد شد. برای گذشتن از مقاومت و دودلی در برابر تغییر در فرد مخاطب لازم است توانایی های فردی وی جستجو و نیز اقداماتی که توان انجام ان را دارد، حتی اگر از اعتماد به نفس بالایی برخوردار نباشد، تعیین شوند. لیکن همیشه مسئولیت انتخاب بین راه از چاه بر عهده فرد است. کس دیگری بجای وی تصمیم نخواهد گرفت.

ایجاد امید برای تغییر انرژی مثبتی را در مراجع ایجاد می کند لیکن سپردن مسئولیت تغییر به دوستان، والدین و درمانگر به نتیجه مطلوب و پایداری منجر نخواهد شد.  مسئولیت تصمیم و تغییر همیشه بر عهده مراجع است. با وی به گونه ای باید صحبت نمود و ارتباط بر قرار نمود که این مسئولیت را با اتکا به توانایی های خود و تجربیات خود اتخاذ نماید.

🌼 آرزوی ما سلامتی شماست🌼