آلزایمر و اختلالات شناختی

20/10/1395

پاسخ و واكنش به بيمار مبتلا به آلزايمر

بیماری آلزهایمر باعث می‌شود که فرد مبتلا بگونه‌ای متفاوت وغیر قابل پیش بینی رفتار کند. این رفتارها باعث فشار وتنش در روابط بیمار بخصوص میان وی ومراقب او می‌گردد.
20/10/1395

تعامل با بیماران آلزایمر

بیمار مبتلا به آلزهایمر تغییراتی را درروشهایی که خود را به دیگران نشان می‌دهد و نیز راههایی که دیگران را می‌شناسد ودرک می‌کند، متوجه می‌شود. می‌توان با استفاده از آن ارتباط بیمار ومراقبین آنها را با دیگران تقویت نمود.
20/10/1395

پیشگیری از گم شدن بیمار 2

گم شدن بیمار آلزهایمری تجربه ناگواری است که ممکن است عواقب ناگوار وصدمات کشند‌ای درپی داشته باشد.
20/10/1395

پیش گیری از گم شدن بیمار 1

دراین قسمت اقداماتی پیشنهاد می‌گردد تا از سرگردانی مخاطره آمیز بیمار جلوگیری شده و اقدامات فوری در اینگونه موارد فراهم گردد.
19/10/1395

اقدامات اولیه

چالشی برای غلبه و انطباق با نیاز‌های بیماران مبتلا به آلزهایمر بیمار مبتلا به آلزایمر بتدریج مشکلاتی را در رابطه با مراقبت از خود تجربه خواهد […]
29/09/1395

بیماران آلزایمر جوان

آلزهایمر چیست ؟ آلزهایمر یک بیماری پیشرونده و تخریب کننده سلولهای مغزی است که باعث اختلال در حافظه، تفکر، و رفتار می‌گردد. این بیماری به تدریج […]
29/09/1395

زنان و بیماری آلزایمر

بیماری آلزهایمر یک بیماری مخربی است که به سرعت به یکی از معضلات عمده بهداشتی در جهان تبدیل خواهد‌‌ شد در حال حاضر قریب نفر در […]