بیماری دوقطبی

26/07/1396

درمان بیماری دو قطبی عوارض داروها

26/07/1396

علایم فاز افسردگی در بیماری دو قطبی

10/02/1396

درمان بیماری دو قطبی

درمان دارویی اساس و پایه درمان در بیماری دو قطبی است. در صورت مصرف نامنظم و یا قطع پیش از موعد داروها، فازهای بیماری مکررا تکرار میشوند و حتی ممکن است در طول یکسال چند فاز بیماری دیده شود.
10/02/1396

درمان بیماری دوقطبی

تغییرات شیمیایی که در مغز این بیماران در زمان عود بیماری رخ میدهد با مصرف دارو منظم شده و مواد شیمیایی مغز تعادل خود را بدست میاورند و علایم بیماری از بین میروند و بیماری تحت کنترل در میاید.
10/02/1396

بیماری دو قطبی چیست؟

بیماری مانیک-دپرسیو به اسامی مختلف مانند بیماری دو قطبی، شیدایی، بایپولار نامیده می شود. منظور از این اسامی گوناگون تنها یک بیماری است که ما از آن به بیماری دو قطبی نام خواهیم آورد.
10/02/1396

بارداری و بیماری دو قطبی

مرحله افسردگی کی از مسائل مهمی که بیماران و خانواده آنان با آن مواجه میباشند مسئله بارداری فرد مبتلا به بیماری دوقطبی است چرا که شایعترین […]
10/02/1396

ازدواج و بیماری دو قطبی

در مورد ازدواج بیمار مبتلا به بیماری شدید روانپزشکی مانند اسکیزوفرنیا و بیماری دو قطبی نظرات و نگرش های مختلفی وجود دارد.
23/12/1395

سدیم ولپرات

والپروات سدیم دارویی است که با اثر بر سیستم اعصاب مرکزی تاثیرات درمانی خود را اعمال می نماید. در داروخانه ها ترکیبات مختلفی از آن موجود […]
23/12/1395

لیتیوم

لیتیم یکی از داروهای روانپزشکی است که بیش از 40 سال است که برای درمان برخی از اختلالات روانپزشکی بصورت وسیع از سوی روانپزشکان تجویز می […]