سالمندان

08/05/1400

سقوط سالمند

عوامل جسمانی روانی و محیطی بسیاری می توانند در سقوط در سالمندان دخیل باشند.
26/03/1399

تقویت عضلات در سالمندان (مقدمه)

05/06/1396

ورزش سالمندان (3)

برنامه تقویت عضلات زانو، عضلات شکم و باسن، همچنین کشش سینه و بازو
05/06/1396

ورزش سالمندان (2)

برنامه ورزش تقویت عضلات در سالمندان مرحله دوم مرکز اندیشه سلامت روان -با ورزش از سقوط پیشگیری کنیم
05/06/1396

ورزش سالمندان( 1)

هدف از برنامه ورزش، تقویت عضلات در سالمندان، برنامه ورزشی باعث تسکین برخی علایم بیماریهای مزمن می شود.
26/10/1395

بهداشت خواب سالمندان

تامین کیفیت و کمیت خواب برای حفظ سلامت جسمانی و روانی افراد به ویژه برای سالمندان بسیار اهمیت دارد.
06/10/1395

خدمات سالمندان Senior Services

توانبخشی سالمندان تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی سالمند دارد. این علم از علوم پزشکی، اعصاب، روانشناسی و اجتماعی و… کمک می گیرد.