بیش فعالی

22/10/1395

بیش فعالی 2

درحدود نیمی از موارد، بیش فعالی و کم توجهی با اختلالات دیگری نیز همراه میباشند که به درمان های مرسوم اختلال بیش فعالی پاسخ نمیدهند
22/10/1395

بیش فعالی 1

شیوع بیماری بیش فعالی در افراد بین ۱۵-۵ سال حدود ۸% است یعنی تقریبا از هر ۱۰ کودک یک نفر دچار این بیماری است که ملاحظه […]