کتاب‌ها

01/10/1395

راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد

پدیده سوء مصرف مواد٬ به عنوان یک بیماری با زمینه های غالب روانی٬ اجتماعی در کنار ابعاد شناخته شده زیست شناختی آن٬ چالشی اساسی برای نظام […]
01/10/1395

اسکیزوفرنیا و اختلالات شدید روانی

کتاب اسکیزوفرنیا 002 اسکیزوفرنیا بیماری شایعی است که 1% مردم جهان در طول عمر به آن مبتلا میشوند، و در حال حاضر 0/5% جامعه به این […]