تکنیک های درمانی و روانشناسی

22/12/1401

نشخوار فکری چیست؟ راه های جلوگیری از آن

وقتی در یک چرخۀ نشخوار فکری گیرمی‌کنید، خارج شدن از آن دشوار است. نشخوار فکری تمایل به تحلیل مکرر و منفعلانۀ مشکلات و نگرانی هاست بدون […]
22/04/1400

شفقت درمانی CFT

به دلیل نوع تکامل مغز در طول میلونها سال مغزهای ما بسیار پیچیده شده اند. الگوها و وضعیت های ذهنی بالقوه و متفاوتی درون ما وجود […]
04/10/1396

راهنمای حمایت های روانی پس از حادثه

در بحران ها، حوادث و سوانح بزرگ و فراگیر، علاوه بر مشكلات جسمی، مسائل روانی نیز بازماندگان و آسیب دیدگان، امدادگران و عموم مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
10/05/1396

همیاری (نقش خانواده) خانواده در درمان و بازتوانی بیماران روانپزشکی

آموزش روانی خانواده در افزیش آگاهی اعضای خانواده بیماران نقش موثری در مدیریت درمان بیماران گروه روانپزشکی دارد.