خودکشی

پیشگیری از خودکشی به هر تلاشی از سوی سازمان‌ها، دولت‌ها، مراکز بهداشت روانی، اتحادیه‌ها، متخصص، شهروندان و هر شخصی برای کاهش میزان خودکشی گفته می‌شود. از جمله روش‌های نامستقیم پیشگیری از خودکشی می‌توان به این موارد اشاره نمود: الف- درمان نشانه‌های روانی و روانی-جسمی افسردگی. ب- بهبود روش‌های مقابله با بحران در افرادی که به شدت در فکر خودکشی به سر می‌برند. پ- کاهش شیوع کارهایی که منجر به برانگیختن افکار خودکشی در فرد می‌شوند. ت- امید دادن به افراد مبنی بر اینکه پس از مشکلاتی که پشت سر گذاشته‌اند یا در حال حاضر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، زندگی بهتر خواهد شد. این تلاش‌ها می‌بایستی هم در زمینه روان‌شناختی و هم دارویی در کنار آگاهی‌دهی عمومی و ارتقاء سطح بهداشت روانی عمومی صورت پذیرند.

18/11/1401

پیشگیری از خودکشی

خودکشی معضلی جهانی در حیطه سلامت عمومی است که اغلب از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته می‌شود به طوری که بسیاری از کشورها فاقد راهبردی جامع برای […]
03/05/1398

رفتار و کلام ما در ملاقات با افراد سوگوار چگونه باشد؟

مواجهه با فرد سوگوار براي همه ما دشوار است. مهمترین چیز حضور و همدلی و حمایت ماست.
07/01/1398

بازی های آنلاین مشوق رفتارهای آسیب رسان و خودكشی

امروزه بازی ‏های رایانه‏ ای، به بخش جدایی ناپذیری از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده ‏اند. تغییرات سبک زندگی، از قبیل کوچک شدن خانواده‏ ها […]
19/12/1397

مراقبت از عضو خانواده فرد خودکشی کننده پس از درمان

رفتارهای خودکشی آميزه ای از احساسات پيچيده را در اعضای خانواده فردی که اقدام به خودکشی کرده است، بر می انگيزد . راهنمای حاضر به همين منظور برای شما طراحی شده است .
19/12/1397

راهنمای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شاغل در بخش اورژانس

بخش اورژانس نقطه آغاز ارائه خدمات پزشکی به افرادی است که تحت فشارهای روانی بوده و یا اقدام به خودکشی کردهاند.