اختلالات اضطرابی

10/02/1401

درمان اختلال پانیک

استفاده همزمان از روش های دارویی و غیر دارویی برای کنترل اختلال پانیک مفیدتر است. لیکن در هر شرایط استفاده از دارو در درمان اختلال پانیک […]
07/02/1401

مسخ شخصیت

بیمار وحشت زده و نگران بیان می کرد مدتی است که محیط اطراف برایم غیر قابل تحمل و غیر عادی شده، همه چیز مات، بی رنگ […]
22/12/1400

کرونا و اضطراب پانیک

اختلالات اضطرابی شامل اضطراب منتشر و اضطراب پانیک از شایعترین اختلالات روانپزشکی در حال حاضر می باشند. بطوریکه تقریبا 17% مردم در طول یک سال به […]
10/02/1396

پانیک چیست؟

حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال پانیک می نامند. مشخصه آن حملات و دوره های مجزای ترسی شدید هستند و […]
22/10/1395

بی خوابی | عوارض و درمان اختلال خواب

اختلال خواب از شایعترین مشکلات است که در مراجعه کنندگان به روانپزشک دیده میشود،معمولا به عنوان شکایت اصلی و یا همراه با سایر بیماریها مانند افسردگی و اضطراب وجود دارد.