خدمات ما

06/10/1395

ویزیت در منزل Home care

ویزیت بیمارانی که به دلیلی امکان حضور در مرکز را ندارند در منزل، این روش با صلاح دید روانپزشک و بسته به ارزیابی از بیمار و نوع خدمت مورد نیاز و با درخواست مراجعه کننده یا وابستگان وی انجام می گیرد.
06/10/1395

خدمات سالمندان Senior Services

توانبخشی سالمندان تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی سالمند دارد. این علم از علوم پزشکی، اعصاب، روانشناسی و اجتماعی و… کمک می گیرد.
06/10/1395

خدمات روانشناسی Psychological Services

خدمات روانشناسی تحت نظر روانشناسان مرکز (زن یا مرد) و با توجه به آخرین درستاوردهای روانشناسی صورت می گیرد.
06/10/1395

توانبخشی Rehabilitation

به کار بردن رویکردهای درمانی از جمله توانبخشی میتواند تاثیر مثبتی در بهبود شرایط بیماران مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا داشته باشد.
06/10/1395

نوروفیدبک Neurofeedback

نوروفیدبک یک روش جدید درمانی است که در آن درمانگر، از تکنولوژی در جهت اصلاح اختلالات روانپزشکی سود می­برد.