کتاب‌ها

01/10/1394

کتاب مهارت تفکر نقاد

01/10/1394

راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد

پدیده سوء مصرف مواد٬ به عنوان یک بیماری با زمینه های غالب روانی٬ اجتماعی در کنار ابعاد شناخته شده زیست شناختی آن٬ چالشی اساسی برای نظام […]
01/10/1394

اسکیزوفرنیا و اختلالات شدید روانی

کتاب اسکیزوفرنیا 002 اسکیزوفرنیا بیماری شایعی است که 1% مردم جهان در طول عمر به آن مبتلا میشوند، و در حال حاضر 0/5% جامعه به این […]
01/10/1394

دانلود کتاب کمک‌های اولیه روانشناختی

کمک های اولیه روانشناختی شامل حمایت های روانی و اجتماعی با هدف یاری رساندن به افرادی است که اخیرا تحت تاثیر رویداد یا بحرانی قرارگرفته اند.