قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

اسکیزوفرنیا و اختلالات شدید روانی

بیماران آلزایمر جوان
19/12/2016
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
21/12/2016

کتاب اسکیزوفرنیا ۰۰۲اسکیزوفرنیا بیماری شایعی است که ۱% مردم جهان در طول عمر به آن مبتلا میشوند، و در حال حاضر ۰/۵% جامعه به این بیماری مبتلا هستند. در صورتی که جمعیت ایران ۷۰ میلیون نفر باشد، حدود ًا ۳۵۰/۰۰۰ نفر به این بیماری مبتلا میباشند. اگر سایر اختلالات مشابه به اسکیزوفرنیا را نیز در نظر بگیریم این رقم به احتمالاً دو برابر افزایش مییابد. این بیماری افراد را در تمام سنین ولی معمولاً افراد جوان بین ۱۵ تا ۲۵ سال را از زن و مرد به یک نسبت مبتلا میسازد. بیماری اسکیزوفرنیا به علت آغاز در دوران جوانی و سیر عموماً پیشرونده و نشانه های شدید، بیشتر تختهای بیمارستان روانپزشکی را به خود اختصاص داده است. هزینههای زیادی صرف درمان، توانبخشی و نگهداری بیماران میشود. درمانهای جسمی )به طور عمده درمان دارویی( هر چند در اکثریت بیماران سبب بهبود چشم گیری میشود اما نمیتواند همه نیازهای آنان را برآورده کند برای درمان و توانبخشی روانی اجتماعی این بیماران روشهای زیادی پیشنهاد شده است، از جمله روان درمانی فردی، گروه درمانی، خانواده درمانی، توانبخشی و آموزش مهارتهای اجتماعی. هر گونه اقدامی در جهت رفع یا کاهش نشانه های اولیه یا ثانویه این بیماری نه تنها ممکن است در درمان و ترخیص آنان از بیمارستان مفید باشد، بلکه میتواند کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد. بیماران اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان علاوه بر تحمل رنج بیماری و واکنش به این بیماری و نشانههای هراس آور آن، با دوری از خانواده، بستگان و اجتماع نیز رو به رو میشوند و این وضعیت در بروز نشانههای عاطفی در آنان مؤثر است.

اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات روانپزشکی است که در تمام جوامع و فرهنگ ها و مناطق مختلف جغرافیایی دیده میشود. متأسفانه تاکنون نام مناسبی به زبان فارسی برای آن انتخاب نشده است در منابع مختلف فارسی از کلمه روانپریش استفاده شده است که شامل مجموعهای از اختلالات شدید روانپزشکی میشود که اسکیزوفرنیا نیز جزو آنان محسوب میگردد. از این رو در این کتابچه نیز از نام “اسکیزوفرنیا” استفاده شده است.